home

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017


 

Przewodnicząca – Ewa Kuklińska

Zastępca przewodniczącego - Alicja Gwiazdowska

Sekretarz - Urszula Rybicka

 

Przewodniczący Rady Rodziców


                            2016 - 2017              Ewa Kuklińska             

                            2015 - 2016              Teresa Zaręba

                            2013 - 2015                 Anna Sikorska

                            2012 - 2013              Joanna Żurawska

                            2011 - 2012              Dorota Chludzińska

                            2010 - 2011              Grzegorz Paczoszka

                            2007 - 2010              Bogumiła Żochowska

                            2005 - 2007              Józef Zalewski

                            2002 - 2005              Zofia Obrycka

                            1999 - 2002              Marianna Doliasz