home

 Klasa IA

  wychowawca: Luiza Śliwińska - Kozikowska


   PONIEDZIAŁEK        WTOREK                ŚRODA                     CZWARTEK             PIĄTEK

1. biologia          26     WF                              religia                25      chemia            15      j.polski    4

2. religia              6      matematyka   17       historia               5       j.polski             4      j.angielski   15/3

3. muzyka            6      j.polski              4       j.polski               4       geografia          1      fizyka 25

4. WF                            j.ang/info      3/18      fizyka                25      j.niemiecki     25     z.techniczne   st

5. j.polski             4      info/j.ang    18/26      j.angielski     15/3       matematyka   17     matematyka   17

6. historia            5       chemia            15       matematyka     17       godz.wych.        3     WF

7. matematyka  17      j.niemiecki     25                                              WDŻ                15    WF