home

  Klasa IIIA

 wychowawca: Krystyna Górecka


PONIEDZIAŁEK           WTOREK               ŚRODA                    CZWARTEK            PIĄTEK

1. EDB                     1     matematyka 17     historia              5       matematyka 17     fizyka                25

2. j.angielski     3/25      biologia        26     biologia            26       j.angielski   3/6     historia               5

3. geografia             1     fizyka           25     j.niemp/j.ang  6/3       j.polski            2     info/j.niemp  18/6

4. j.niemz/info  16/18     chemia         15     j.ang/j.niemz 15/6       chemia           15     geografia            1

5. WF                               WF                        j.polski               2       religia              5     j.polski               2

6. matematyka      17     j.polski          2     WOS                   1       godz.wych.     25     WF

7. j.polski                2     z.artystyczne 6     matematyka     17       religia             4      WF