home

Klasa IIIB 

wychowawca: Krystyna Dorota Polkowska


PONIEDZIAŁEK           WTOREK                    ŚRODA                    CZWARTEK          PIĄTEK

1. matematyka        17    biologia              26     chemia             15     historia          16     WOS              2

2. biologia                26    j.angielski       2/3     j.ang/j.niemz  3/6     matematyka  17      geografia       1

3. historia                  5    j.niemz/info  25/18     j.polski              2      j.angielski  3/6      matematyka17

4. geografia               1    matematyka      17     WF                              j.polski            2      j.polski          2

5. j.polski                   2    j.polski                2      fizyka               25     chemia          15      fizyka           25

6. j.niemp/j.ang 16/25   WF                                j.niemp/info 2/18     godz.wych     26      religia            4

7. WF                                WF                                religia              16     EDB                 1      z.artystyczne6