home

Klasa IIIC

wychowawca: Barbara Paczoszka


 PONIEDZIAŁEK    WTOREK                   ŚRODA                    CZWARTEK             PIĄTEK

1. j.polski             4    geografia               1    j.ang/j.niemp 3/6    j.polski                4    historia             5

2. matematyka  16    j.niemp/info  25/18    chemia              15    info.j.niemz 18/25    j.polski             4

3. j.angielski 3/25    z.artystyczne        6    matematyka     16    chemia              15     EDB                 1

4. fizyka             25    j.niemz/j.ang 25/26    WF                              biologia            26    j.angielski 3/15

5. historia            5    j.polski                  4     j.polski               4     geografia            1    WF

6. WF                          fizyka                  25      religia             16     godz.wych.        16    matematyka 16

7. WF                          matematyka       16      biologia            26     WOS                   2    religia            4