home

      

Człowiek - najlepsza inwestycja!


 

Stawiski, 09.09.2013r.

 

Drodzy Rodzice!!!

Z początkiem bieżącego roku szkolnego nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu unijnego mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizacja projektu pod hasłem „Moje Perspektywy” będzie trwała dwa lata i skierowana jest do 100% społeczności szkolnej. W tym czasie nasza młodzież będzie mogła uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz rozwijających uzdolnienia. Ponadto uczniom klas III zostaną zorganizowane zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Moje Perspektywy” to projekt, który pozwoli zaspokoić potrzeby uczniów naszej placówki, przyczyni się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły oraz upowszechni wizerunek Unii Europejskiej wśród uczniów.

 

Z poważaniem

         Dyrekcja Szkoły

    i Rada Pedagogiczna

 


 
Projekt "Moje Perspektywy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego