home

      

Człowiek - najlepsza inwestycja!


 

„Moje Perspektywy”

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

 • humanistyczne Myślę, więc jestem
 • język angielski I speak
 • matematyczno - fizyczne Myśliciele
 • biologiczno - chemiczne Przyrodnicy
 • geograficzno - społeczne Kolumbowie

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

 • humanistyczne TEATR GAMA
 • humanistyczne Z historią za pan brat
 • z języka angielskiego Champions
 • z języka niemieckiego Champions
 • biologiczno - chemiczne Ścisłowcy 1
 • matematyczno - fizyczne Ścisłowcy 2
 • geograficzno - społeczne Obieżyświat
 • muzyczno - plastyczne Cantabile

 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

 

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

 

 


Projekt "Moje Perspektywy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego