home
  1. http://www.szkolnictwo.pl - ogólnopolski katalog szkolnictwa
  2. http://www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
  3. http://www.scholaris.pl - informacje na temat oświaty
  4. http://www.oke.lomza.pl - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
  5. http://www.cke.edu.pl - Centralna Komiska Egzaminacyjna

 


  1. www.stawiski.pl - serwis internetowy gminy Stawiski
  2. www.spstawiski.internetdsl.pl - strona Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
  3. www.gokis-stawiski.pl - strona Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach
  4. www.przedszkolestawiski.lh.pl - strona Przedszkola Miejskiego w Stawiskach
  5. www.osp-stawiski.internetdsl.pl - strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach