home

 

 

 

W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 nasi uczniowie brali aktywny udział w zawodach sportowych osiągając WYSOKIE WYNIKI. Wśród dziewcząt na wyróżnienie zasługują:

Magda Metelska (3c),   Milena Chojnowska (3c)   Magdalena Górska (3b)

                                     Edyta Chojnowska (3b)

 Malwina Górska (2b)  Marzena Chrzanowska (2b) Justyna Bagińska (2d)

               Justyna Kozikowska (1b)     Joanna Kiełczewska (1c)      

      Paulina Gromadzka (1b)                             Milena Kołakowska (1b)

 

Natomiast wśród chłopców wyróżnić należy:

     Damiana Nerkowskiego (1a)       Damian Sokołowskiego (1a)     

      Adama Orłowskiego (1a)                Daniela Chylińskiego (1b)

Grzegorza Sokołowskiego (2b)              Łukasza Tafiłowskiego (2b) 

       Piotra Staniurskiego (2a)       Karola Siedleckiego (2a)

Damian Wysockiego (2d)            Dominikia Wesołowskiego (2d)  

             Patryka Rybickiego (2d) 

                                                Karola Siedleckiego (2a)

         Krystina Tafiłowskiego (3b)          Damiana Karwowskiego (3b)   

Adriana Barżykowskiego (3a)                       Mariusza Pulwina (3a)  

                            Patryka Rzadkowskiego (3c)

    Radosława Przyborowskiego (3a)          Piotra Wyrwaszewskiego (3a)

GRATULUJEMY !!!