home

  Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły – Katarzyna Halina Nowak

 

Rada Pedagogiczna

 

Lp.

 

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Nauczany przedmiot

1.  

Barżykowska Iwona

religia

2.  

Cedrowska Monika
język niemiecki

3.  

Cedrowski Zbigniew

język polski

4.  

Górecka Krystyna
fizyka

5.  

Kępa Andrzej
wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

6.  

Kossewska Joanna
język angielski

7.  

Leszczyńska Emilia
biblioteka

8.  

Nowak Katarzyna Halina
pedagog szkolny

9.  

Orłowska Wioletta
 
geografia,
edukacja dla bezpieczeństwa

10.      

Paczoszka Barbara
matematyka

11.      

Pajer Zbigniew
 
historia,
wychowanie fizyczne

12.      

Piekarska Natalia
język angielski

13.      

Pikuliński Maciej
wychowanie fizyczne

14.      

Polkowska Krystyna
biologia

15.      

Pomichowska Mirosława
 
muzyka, plastyka,
zajęcia artystyczne,
język polski

16.      

Rybicka Dorota
 
chemia
wychowanie
do życia w rodzinie

17.      

Rybicki Jerzy
informatyka,
zajęcia techniczne

18.      

Sobociński Michał
wychowanie fizyczne

19.      

Sokołowska Elżbieta
matematyka

20.      

Śliwińska - Kozikowska Luiza
język angielski

21.      

Zalewska Dorota
język polski

22.      

Zawrotna Elżbieta
historia, pedagog szkolny

23.      

Kuczyńska Dorota
świetlica

24.      

ks. Turek Wojciech
religia