home

Program profilaktyczny „Szanuj zdrowie- ratuj życie”

2010/2011
Wprowadził Administrator (admin) dnia 27.05.2011
Wydarzenia >> 2010/2011

Szanuj zdrowie- ratuj życie” to hasło programu profilaktycznego, w którym uczestniczyli uczniowie klas II w dniu 24 maja 2011r. Spotkanie prowadził ratownik medyczny. Zapoznał zebranych z negatywnymi skutkami palenia papierosów, zażywania środków odurzających, picia alkoholu, stosowania dopalaczy.

Następnie zaprezentował zasady udzielania  pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku złamań, zwichnięć, krwawień, omdleń, itp. Gimnazjaliści mieli okazję samodzielnie podjąć czynności ratownicze.
     Składamy podziękowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zorganizowanie spotkania, które uświadomiło uczniom ogrom zagrożeń czyhających na młodego człowieka we współczesnym świecie oraz umożliwiło zdobycie umiejętności samodzielnego udzielania pierwszej pomocy.

Ostatnio zmieniony: 23.11.2011 at 9:20 PM

Powrót