home

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

2008/2009
Wprowadził Administrator (admin) dnia 05.05.2009
Wydarzenia >> 2008/2009

Każdy uczeń może wybrać trzy szkoły, w nich dowolną liczbę klas pierwszych. Dokumenty do każdej z trzech wybranych szkół należy składać od 16 marca do 29 maja 2009 roku do godz. 15.00. Kolejny termin, od 1 do 17 czerwca obowiązuje w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

W kancelariach wybranych szkół należy składać kwestionariusz osoby oraz podanie i 3 zdjęcia. W szczególnych przypadkach m.in. – zaświadczenie lekarskie (szkoły sportowe i zawodowe) czy zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w przypadku osób niepełnosprawnych.

Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do 24 czerwca do godziny 12.00.

Listy uczniów przyjętych do szkół zostaną ogłoszone 25 czerwca o godzinie 15.00.

Kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie w niej oryginału świadectwa i zaświadczenia wyniku egzaminu gimnazjalnego. Powinien to zrobić w terminie od 26 do 29 czerwca 2009 r., do godziny 15.00.

30 czerwca o godzinie 15.00 szkoły poinformują o wolnych miejscach. Na dostarczenie do nich oryginalnych dokumentów uczniowie mają czas od 1 do 2 lipca do godziny 12.00.

Ostateczne listy przyjętych zostaną ogłoszone 2 lipca o godzinie 15.00.

źródło: www.radio.bialytok.pl

Ostatnio zmieniony: 23.11.2011 at 9:03 PM

Powrót