home

Terminy publikowania arkuszy egzaminacyjnych sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2010 r.

2009/2010
Wprowadził Administrator (admin) dnia 24.04.2010
Wydarzenia >> 2009/2010

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że tegoroczne arkusze egzaminacyjne ze sprawdzianu i z egzaminu ‎gimnazjalnego będą opublikowane na stronie ‎internetowej CKE w dniach ich przeprowadzenia o godz. 14.00.

Arkusze będą również dostępne na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych i na stronach portali internetowych.

Klucze punktowania odpowiedzi, czyli zbiory wskazówek dla egzaminatorów oceniających prace egzaminacyjne ze sprawdzianu i z odpowiednich części egzaminu gimnazjalnego, będą opublikowane w terminie późniejszym, o czym poinformujemy na naszej stronie.

źródło: www.cke.edu.pl

 

Ostatnio zmieniony: 23.11.2011 at 9:14 PM

Powrót