home

Wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Stawiskach w latach 2006-2008

2008/2009
Wprowadził Administrator (admin) dnia 29.08.2009
Wydarzenia >> 2008/2009

Korzystając z gościny portalu Scholaris i jego gospodarza czyli CODN, zostały opublikowane trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. Są one pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.

 

Więcej na stronie www.cke.scholaris.pl.

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 258.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.
 

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 258.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.


Jak odczytywać wykresy?

  1. Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
  2. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
  3. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.
  4. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
  5. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

 

Ostatnio zmieniony: 23.11.2011 at 9:06 PM

Powrót