home

Wspomnienia Katynia i Smoleńska

2010/2011
Wprowadził Administrator (admin) dnia 11.04.2011
Wydarzenia >> 2010/2011

OPIS PROJEKTU
1) TYTUŁ PROJEKTU WIELOPRZEDMIOTOWEGO: "Wspomnienia Katynia i Smoleńska".
2) CEL PROJEKTU:
- uwrażliwienie uczniów na bolesne fakty z historii Polski,
- kultywowanie pamięci o ofiarach Katynia i Smoleńska,
- budzenie dumy z faktu bycia Polakiem.

3) WPROWADZENIE DO PROJEKTU:
Informacje o katastrofie smoleńskiej została przekazana rok temu podczas mszy św. poświęconej pamięci ofiarom Katynia i por. Tadeusza Chrostowskiego dn. 10.04.2010 r. Część patriotyczno-religijna została poświęcona wówczas nie tylko ofiarom Katynia lecz również ofiarom katastrofy smoleńskiej. Po roku żałoby narodowej młodzież chciała uczcić obie te tragedie.
4) ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Projekt był realizowany 9 tygodni przez uczniów kl. II A, chór i zespół muzyczny.
5) ETAPY PROJEKTU:
- zaplanowanie zadań,
- gromadzenie funduszy, pozyskanie sponsoró nagród rzeczowych na konkurs plastyczny - IPN o. Białystok,
- nawiązanie współpracy z p. Mirosławą Pomichowską, chórem i zespołem muzycznym (wybór repertuaru, próby chóru, pomoc w zakupie zniczy i wiązanek kwiatów,
- ogłoszenie Konkursu Plastycznego i jego przeprowadzenie - p. Mirosława Pomichowska,
- opracowanie scenariuszu uroczystości,
- układanie i rozwiązywanie krzyżówek tematycznie związanych z Katyniem i Smoleńskiem,
- gromadzenie prasy do Saloniku Prasowego i jego zorganizowanie,
- wykonanie gazetki w pracowni historycznej i dekoracji na korytarzach,
- apel do młodzieży o wyniesienie flagi przed domami,
- próby do montażu słowno-muzycznego,
- publiczna prezentacja przed społecznością gimnazjalną uroczystego apelu, Apel Poległych, zapalenie 96 zniczy, złożenie wiązanki kwiatów przy Dębie Katyńskim i tablicy poświęconej por. Tadeuszowi Chrostowskiemu na cmentarzu parafialnym,
- nagrodzenie dyplomu wszystkich uczestników konkursu plastycznego, zaś zdobywców I, II i III miejsca oraz uczniów wyróżnionych - nagrodami rzeczowymi.
6) EWALUACJA PROJEKTU:
Dnia 8.04.2011 r. w Gimnazjum panował podniosły, uroczysty nastrój. Powagę sytuacji podkreślili uczniowie strojem apelowym i swoim zachowaniem. Znicze, przeniesione koło Dębu Katyńskiego oparły się nawet silnemu wiatrowi. Wypaliły się aż do ostatniego...


Opieka nad projektem:
Krystyna Gąsiewska
Mirosława Pomichowska

Aby obejrzeć fotogalerię kliknij TUTAJ

Aby obejrzeć fragment uroczystości kliknij TUTAJ

Ostatnio zmieniony: 08.05.2012 at 2:16 PM

Powrót