home

PROJEKTY EDUKACYJNE

 

BLOK JĘZYKOWY – tematyka projektów

 

 

Lp.

 

Temat projektu

 

Opiekun projektu

 

Nauczyciel współpracujący

 

Sposób prezentacji

1

Mini książka kucharska

 

Luiza Śliwińska - Kozikowska

Monika Cedrowska

mini-książka kucharska, prezentacja multimedialna

2

Computer  - security

 

Luiza  Śliwińska Kozikowska

-

prezentacja multimedialna

3

Niemieccy Nobliści

 

Monika Cedrowska

-

prezentacja multimedialna

4.

Historia subkultur młodzieżowych w Wielkiej Brytanii

Luiza  Śliwińska Kozikowska

-

prezentacja multimedialna, montaż słowno-muzyczny

5

„Ściany mają uszy: - projekt ilustrowanego słownika wybranych związków frazeologicznych języka niemieckiego i języka angielskiego.

 

Monika Cedrowska

Luiza Śliwińska – Kozikowska

mini-słownik, gazetka szkolna, prezentacja multimedialna

6

Przysłowia mądrością narodów

 

Luiza Śliwińska-Kozikowska

Monika Cedrowska

mini-słownik, gazetka szkolna, prezentacja multimedialna

7

Czy znasz baśnie braci Grimm? – obcojęzyczny teatr szkolny

 

Monika Cedrowska

Luiza Śliwińska - Kozikowska

Zbigniew Cedrowski

scenariusze bajek, inscenizacja,

8

Mini przewodnik po jednej ze stolic niemieckojęzycznych

 

Monika Cedrowska

-

mini-przewodnik, prezentacja multimedialna

9

Mini przewodnik po kraju anglojęzycznym

 

Luiza Śliwińska-Kozikowska

-

prezentacja multimedialna,

scenariusz przedstawienia

10

Szkolnictwo w krajach anglojęzycznych

Natalia Piekarska

-

prezentacja multimedialna

11

Angielski, amerykański i brytyjski

Natalia Piekarska

-

 

12

Germanizmy w naszym otoczeniu (Ile niemieckiego jest w polskim?)

Natalia Kobryńska

-

 

mini słownik germanizmów 

13

Polsko- niemieckie tradycje świąteczne

Natalia Kobryńska

-

gazetka szkolna

14

Znane osoby w Niemczech (aktorzy, muzycy, politycy itp.)

Natalia Kobryńska

-

prezentacja multimedialna